Meny
Lukk

Rapporter Skarvan og Roltdalen, Stråsjøen-Prestøyan

2017 - Sårbarhetskartlegging Samisk Reindrift
Rapport
File icon PDF
2017 - Brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.
Rapport
File icon PDF
2017 - Sårbarhetskartlegging i Skarvan og Roltdalen. Fugl og vegetasjon.
Rapport
File icon PDF
2015 - Botaniske registreringer på setervoller i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark.
Rapport
File icon PDF
2021 - Sårbarhetskartlegging av stien til Storskarven - Fjelldriv AS
Rapport
File icon PDF
1999 - Botanisk mangfold i Roltdalen - Tommy Prestø NTNU
Rapport 1999-1
External link icon
2022 - Skjøtselsplaner for Stormoen, Svenskmoen og Stubbslåtten, Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. NTNU Vitenskapsmuseet, Anders Lyngstad
Naturhistorisk notat 2022-10
File icon PDF