Meny
Lukk

Anbudsinnbydelse - Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan - innfallsport ved Sildra, Stjørdal

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan skal etablere innfallsport ved Sildra i Stjørdal kommune. Det inviteres til å levere inn tilbud på oppsetting av informasjonstavler, opplysningsskilt, etablere oppholdsareal med skiferdekke og kantstein samt lage en kort grussti. Grusstien vil bli starten på tursti fra Sildra mot Storskarven.

Frist for å levere inn tilbud er 19.07.2024.