Meny
Lukk

Fagrapportar

Her ligg ulike rapportar som er relevante for forvaltning av verneområda som Nærøyfjorden verneområdestyre har ansvar for.

Tilstandsrapport Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden 2022
File icon PDF
Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden
File icon PDF
Restaureringsplan for Vestnorks fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden 2021-2027
File icon PDF
Restaureringsplan Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, Vedlegg 2: Status for istandsetjing av bygningar i verdsarvområdet
File icon PDF
Rettleiar for antikvarisk istandsetting - Vestland fylkeskommune
File icon PDF
Naturslåttemark i Undredal og Dyrdal - naturtyperegistrering 2019
File icon PDF
Skjøtsel av slåttemark med bloddråpesvermere i Undredal-Stokko
File icon PDF
Brukarundersøking i Nærøyfjorden landskapsvernområde sommaren 2018
File icon PDF
Sårbarheitsvurdering Nærøyfjorden, Sivlestien og Slettedalen 2018
File icon PDF
Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven - veileder fra Miljødirektoratet
File icon PDF
Kongevegen i Nærøydalen
File icon PDF
Registreringar av fuglelivet i Dyrdal 2011-2012
File icon PDF
Fangststrategier i Fresvikfjellene - masteroppgåve 2012
File icon PDF
Basiskartlegging - Knoken-Skalmenes - Nærøyfjorden landskapsvernområde
File icon PDF