Meny
Lukk

Fagrapportar

Her ligg ulike rapportar som er relevante for forvaltning av verneområda som Nærøyfjorden verneområdestyre har ansvar for.

Insektskartlegging - Undredal - Stokko - Stigalandet
File icon PDF
Tilstandsrapport Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden 2022
File icon PDF
Restaureringsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden
File icon PDF
Restaureringsplan for Vestnorks fjordlandskap - delområde Nærøyfjorden 2021-2027
File icon PDF
Restaureringsplan Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden, Vedlegg 2: Status for istandsetjing av bygningar i verdsarvområdet
File icon PDF
Rettleiar for antikvarisk istandsetting - Vestland fylkeskommune
File icon PDF
Naturslåttemark i Undredal og Dyrdal - naturtyperegistrering 2019
File icon PDF
Skjøtsel av slåttemark med bloddråpesvermere i Undredal-Stokko
File icon PDF
Brukarundersøking i Nærøyfjorden landskapsvernområde sommaren 2018
File icon PDF
Sårbarheitsvurdering Nærøyfjorden, Sivlestien og Slettedalen 2018
File icon PDF
Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven - veileder fra Miljødirektoratet
File icon PDF
Kongevegen i Nærøydalen
File icon PDF
Registreringar av fuglelivet i Dyrdal 2011-2012
File icon PDF
Fangststrategier i Fresvikfjellene - masteroppgåve 2012
File icon PDF
Basiskartlegging - Knoken-Skalmenes - Nærøyfjorden landskapsvernområde
File icon PDF
Basiskartlegging - Nordheimsdalen naturreservat og området Lægdene i Nærøyfjorden landskapsvernområde
File icon PDF