Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen utdjuper og presiserer dei einskilde verneforskriftene. Den gir oversikt over viktige problemstillingar som vedkjem tilhøvet mellom vern og bruk, og skisserer tiltak for å fremje ei balansert forvaltning innanfor dei rammene som verneføremålet set. Det er verneområdestyret som har ansvar for å utarbeide forvaltningsplan.

Dagens forvaltningsplan vart vedtatt i 2008, og verneområdestyret jobbar no med å revidere forvaltningsplanen.


Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Nærøyfjorden
File icon PDF