Meny
Lukk

Skjøtselstiltak på Bunessanden i Lofotodden nasjonalpark

Lofotodden nasjonalparkstyre har vedtatt oppstart av et skjøtselstiltak ved Bunessanden i Moskenes kommune. Skjøtselstiltaket omfatter rehabilitering og bygging av sti for å kanalisere ferdsel langs én sti fra Bunesfjorden til Bunessanden.

Oppstart på arbeidet er planlagt i august 2023.

Verneskilt med forbudsskilt ved Einangen, Bunesfjorden i Lofotodden nasjonalpark

Verneverdier under press

Området Bunessanden representerer et sjeldent godt utviklet sanddyne-landskap med en rik og variert flora, og er vurdert til svært verdifull i nasjonal sammenheng. Området er samtidig populært for utøvelse av friluftsliv, og omfanget av slitasje og erosjon av vegetasjonsdekket som følge av spredt ferdsel er omfattende. For å kunne ivareta verneverdiene i området, ser forvaltningsmyndigheten det som nødvendig å iverksette tiltak for å kanalisere ferdselen i området med formål om å redusere slitasje og erosjon.

Skjøtselstiltaket gjennomføres med hjemmel i Forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark § 13, jf. Naturmangfoldloven § 47, skjøtsel i verneområder. i verneforskriften åpnes det for at nasjonalparkstyret kan gjennomføre skjøtsel for å opprettholde eller oppnå den naturtilstanden som er formålet med vernet. Kanalisering av ferdsel er nevnt som eksempler på skjøtselstiltak som kan iverksettes av forvaltningsmyndigheten.

- Foto: Kim Abel/ SNO

Les mer om prosjektet i prosjektplanen og annen dokumentasjon under:

Prosjektplan: Stitilrettelegging - Bunessanden
File icon PDF
Kart over planområdet Bunessanden
File icon PDF
Bunessanden i Moskenes kommune. Forenklet konsekvensvurdering av naturmangfold og skjøtselsråd.
File icon PDF
Rapport - Restaurering av turruter, kanalisering av ferdsel - Lofotodden nasjonalpark
File icon PDF