Meny
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg tenne bål i Jomfruland nasjonalpark?

Det er forbudt å tenne bål direkte mot på underlaget i nasjonalparken, hele året. Det er også forbudt å bruke engangsgrill og andre griller dersom disse kan skade underlaget. Rullestein, vegetasjon og underlag tar skade av bålet.

Kan jeg ha med hund i Jomfruland nasjonalpark?

Ja, du kan ha med hund i nasjonalparken, men hunden skal alltid være i bånd. Nasjonalparken har et rikt fugle- og dyreliv som er sårbare for forstyrrelser. Det er derfor viktig at alle besøkende respekterer båndtvangen. Avføring fra hund skal tas med i pose og kastes i avfallsdunker. Poser med hundeavføring skal ikke kastes i naturen!

Kan jeg gå over alt i nasjonalparken?

Med enkelte unntak gjelder allemannsretten i Jomfruland nasjonalpark, men husk også på allemannspliktene.

Jomfruland nasjonalpark har også 15 områder med særlig betydning for hekkende fugl. I disse områdene er det forbud å gå i land og ferdes nærmere enn 50 meter fra land mellom 15. april og 15. juli. Områdene finner du markert med rødt nederst på siden kart over Jomfruland nasjonalpark.

Vis hensyn til planter, dyr og andre besøkende.

Kan jeg fly med drone i Jomfruland nasjonalpark?


Nei, det er forbudt å fly med modellfly og drone innenfor Jomfruland nasjonalpark. Styret i nasjonalparken kan etter søknad gi tillatelse til flyvning med drone. Personer med tillatelse til droneflyvning skal alltid medbringe tillatelse fra nasjonalparkstyret. Statens naturoppsyn gjennomfører kontroller.

Kan jeg bruke sykkel i Jomfruland nasjonalpark?

Forbud mot sykler med elektrisk hjelpemotor og el-sparkesykler (motorferdsel generelt)

Det er tillat å sykle på stier og veier i Jomfruland nasjonalpark med vanlig sykkel. Vi ber allikevel om at du ikke sykler ut til fugletårnet og videre ut i enga nord for Øytangen gård. Det er etablert sykkelparkering ved porten til Øytangen gård.

Nasjonalparken har egne regler for elektriske sykler. Se informasjon under.

Kan jeg bruke elektrisk sykkel i Jomfruland nasjonalpark?

Som utgangspunkt er elektriske sykler (tråsykkel med elektrisk hjelpemotor) forbud i nasjonalparken. Det er tillat å bruke elektrisk sykkel (ikke elsparkesykkel) på Hovedveien fra porten til eikeskogen og frem til Øytangen gård. Det er ikke tillatt å bruke elektrisk sykkel på andre stier og veier i Jomfruland nasjonalpark.

El-sparkesykler regnes som motorisert kjøretøy og er ikke tillat å bruke på stier og veier i nasjonalparken. Motorferdsel i nasjonalparken krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten og grunneier.

Kan jeg bruke elsparkesykkel i nasjonalparken?

Nei, all bruk av elsparkesykkel er forbudt. Statens naturoppsyn fører kontroll.

Kan jeg telte i Jomfruland nasjonalpark?


Med enkelte begrensninger er tillat å sette opp og overnatte i telt og hengekøye i Jomfruland nasjonalpark. Reglene for telting følger friluftsloven som sier at man kan sette opp telt inntil to døgn på samme sted dersom man befinner seg mer enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte.

Det er ikke tillat å sette opp telt, kamuflasjeinnretninger og hengekøyer nord og vest for Øytangen gård, på Sandbakken og dyrket mark og innmarksbeiter på Jomfruland. Det er også forbud mot enhver form for telt i nasjonalparken og landskapsvernområdene på Stråholmen og alle sone B-områder (fuglereservatene).

Kan jeg lage faste fortøyningsbolter til båter i nasjonalparken?

Det er ikke tillat å bore hull til nye fortøyningsbolter i nasjonalparken uten at dette er godkjent av nasjonalparkstyret. Dette omfatter alle tiltak som innebærer skade på svaberg som etablering av stupebrett, badestiger, båtfester m.m.

Vern om planter og dyreliv

Dyr, planter, landskap og geologi er vernet mot enhver form for inngrep. Dyrelivet er også vernet mot unødvendig forstyrrelse. Jomfruland nasjonalpark har en rekke sjeldne og truede planter som det er forbudt å plukke. Vi oppfordrer alle til å benytte etablerte stier og veier. Sykkel kan kun benyttes på etablerte stier og veier i nasjonalparken.

Det er ikke tillat å sette opp telt vest for Øytangen gård, på Sandbakken, dyrket mark og innmarksbeiter på Jomfruland og i fuglereservatene.