Meny
Lukk

Besøksstrategi

Besøksstrategi Ånderdalen nasjonalpark sendt ut på høring

Etter litt over to års arbeid og prosess ble besøksstrategien for Ånderdalen nasjonalpark godkjent av Miljødirektoratet den 2. juni 2021. Besøksstrategien skal bidra til at nasjonalparkforvaltningen skal bli bedre på å håndtere økt interesse og bruk av nasjonalparken.

Besøksstrategien er et eget vedlegg til forvaltningsplanen.

Besøksstrategien er nå sendt ut på høring med seks uker høringsfrist

(18. november 2021).

Nasjonalparkstyret inviterer til åpent høringsmøte 14. oktober kl. 18 Forvaltningsknutepunkt Øverbotn.

Besøk ved utkikkspunkt Ånderdalen. Foto: Ingve Birkeland
Høringsbrev Besøksstrategi
File icon PDF
Besøksstrategi Ånderdalen nasjonalpark
Høringsdokument
File icon PDF
Kommunikasjonsplan
Høringsdokument
File icon PDF
Lokalitetsbeskrivelser vedlegg til besøksstrategi
File icon PDF
Tiltaksplan 2021-2023
File icon PDF