Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

DNT - Ny selvbetjent hytte på Storeskag i Øystre Slidre

DNT har fått tillatelse fra Øystre Slidre kommune og Langsua nasjonalparkstyre til å bygge en ny selvbetjent hytte inne på seterområdet på Storeskag. Hyttas utseende blir en modifisert utgave av Heddahytta tilpasset den lokale byggeskikken. DNT har til nå leid ei seterbu i det samme området ...

(Publisert:24.09.2019)

Klopplegging retning Buatindbu i Øystre Slidre

DNT ønsker å klopplegge noen veldig våte avgrensete partier på stien fra Storeskag til Buatindbu. Langsua nasjonalparkstyre vil motta søknad med det første.

(Publisert:24.09.2019)

Nytt startpunkt på Verksodden i Sør-Fron

Langsua nasjonalparkstyre vil i samarbeid med Sør-Fron kommune, Oppland fylkeskommune m.fl. starte planleggingen av startpunkt for nasjonalparken på Verksodden. Planleggingen starter med det aller første.

(Publisert:24.09.2019)

Forvaltningsplanutkast på høring

Ferdigstilling av toalettet.

Langsua nasjonalparkstyre har lagt ut utkast til forvaltningsplan for verneområdene til offentlig høring. Se høringsbrevet her. Høringsfristen er 15. oktober. Det er gjennomført tre åpne møter (Skåbu, Gausdal og Fagernes), møte i Rådgivende utvalg, med faglagene i landbruket og med ...

(Publisert:22.08.2019 Sist endret:24.09.2019)

Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal

Åpning startpunkt Holsbru

Fylkesmann Knut Storberget åpnet startpunktet 18. juli Styreleder i Olav Olstad i Langsua nasjonalparkstyre orinterte om behovet og bakgrunnen for tiltaket. Tiltaket omfatter en opprusting av hele Holsbruområdet med korttids- og langtidsparkering, kanter og grøntarealer, informasjonsplattform, nye ...

(Publisert:15.07.2019 Sist endret:22.08.2019)

Temakveld i Gausdal 20.juni - Gammel bergkunst

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)

Ta en titt på på dette spennende programmet. Og hør blant om funnet av bergkunsten fra Espedalen som er spesielt i nasjonal sammenheng. Velkommen til temakveld Gausdal folkebibliotek. Gratis inngang. Foto: Finn Audun Grøndahl. 

(Publisert:12.06.2019 Sist endret:14.06.2019)
Vis nyhetsarkiv