Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Mobilapp for motorferdsel i utmark

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Ta en titt på www.ferdast.no.   Langsua nasjonalparkstyre har med midler fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Dovrefjell nasjonalparkstyre utviklet mobilappen "Ferdast" for motorferdsel i utmark. I appen ligger det mange funksjoner som er nyttige for den som kjører, for nasjonalparkforval ...

(Publisert:18.05.2020)

Søknad om sikteskive på Skaget (1685 moh)

På vei opp til Skaget.

En prosjektrgruppe har søkt Langsua nasjonalparkstyre om å sette opp en sikteskive på toppen av Skaget (1685 moh) i Øystre Slidre kommune inne i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret valgte å utsette saken i møte 11.05.20.   På denne toppen står det nå en stor gammel steinvarde som trenger ...

(Publisert:14.05.2020)

Sommeråpning Kittilbu utmarksmuseum - mulighetsstudie på gang

Kittilbu utmarksmuseum planlegger sommeråpning 27. juni. Mer info kommer etter hvert.  På Kittilbu er det bla. natursti og kultursti med mye god informasjon. Inne i museet finner du informasjon om området og om nasjonalparken og de andre verneområdene i Langsua, og om dyre- og fugleliv og ...

(Publisert:30.04.2020 Sist endret:14.05.2020)

Beito Husky i Øystre Slidre søker om bruk av camp

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Beito Husky søker om videre bruk av fast camp innenfor Haldorbu landskapvernområde nærmere bestemt i nærheten av Kvitfeten. Selskapet driver bla. med organiserte hundespannturer vinterstid. Søknaden gjelder for neste vintersesong. Vinteren 2019/2020 er det gjennomført noen turer med turister og ...

(Publisert:15.04.2020)

Bruk av kommersielt merke nasjonalpark

Skogstorkenebb

Firmaet Espedalen aktiv fritid er det første firmaet ved Langsua som har fått tillatelse til å bruke det kommersielle nasjonalparkmerket som er utviklet under https://designmanual.norgesnasjonalparker.no/ .  De gjennomfører ulike guidete turer i Espedalen landskapsvernområde og i Langsua ...

(Publisert:15.04.2020 Sist endret:14.05.2020)

Besøksside på web

Nasjonalparkstyret arbeider nå med å lage en besøksside på web. Den blir på norsk, tysk og engelsk. Domenenavnet er www.langsua.no. Vi satser på at siden er klar i løpet av juni måned. Sideoppsettet vil følge malen for Norges nasjonalparker.

(Publisert:30.03.2020 Sist endret:15.04.2020)
Vis nyhetsarkiv