Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Øystre Slidre nasjonalparkkommune

Kommunen er godkjent som nasjonalparkkommune av Miljødirektoratet. De søker nå opptak i foreningen "Norges nasjonalparkkommuner; https://nasjonalparkkommuner.no/.  Fra tidligere er Gausdal av kommunene i Langsua, godkjent som nasjonalparkkommune.

(Publisert:26.11.2019)

Hogst langs Liomsetervegen

Langsua nasjonalparkstyret har i møte 11.11 gitt Gausdal allmenningsstyre tillatelse til å hogge gran langs Liomsetervegen på strekningen fra Holsbru til Dokkvollan. Det vil samtidig bli tatt ut bjørk som blir kuttet opp til flis. Hogsten er planlagt startet opp med det aller første. Styret har bla ...

(Publisert:15.11.2019)

Ny skilting til Ormtjønnkampen

Skilting til Ormtjønnkampen

Statens vegevesen har nylig satt opp nytt skilt i samarbeid med Langsua nasjonalparkstyre. Turen opp til Ormtjønnkampen tas av noen tusen mennesker hvert år. Herfra har du bla. flott oversikt over den sørlige delen av Langsua. Turen tar en times tid og stien er god.   

(Publisert:15.11.2019)

DNT - Ny selvbetjent hytte på Storeskag i Øystre Slidre

DNT har fått tillatelse fra Øystre Slidre kommune og Langsua nasjonalparkstyre til å bygge en ny selvbetjent hytte inne på seterområdet på Storeskag. Hyttas utseende blir en modifisert utgave av Heddahytta tilpasset den lokale byggeskikken. DNT har til nå leid ei seterbu i det samme området ...

(Publisert:24.09.2019)

Klopplegging retning Buatindbu i Øystre Slidre

DNT ønsker å klopplegge noen veldig våte avgrensete partier på stien fra Storeskag til Buatindbu. Langsua nasjonalparkstyre har i møte 11.11. gitt tillatelse til klopplegging på totalt 45 m på denne strekningen. Arbeidene vil bli gjennomført til sommeren.

(Publisert:24.09.2019 Sist endret:15.11.2019)

Nytt startpunkt på Verksodden i Sør-Fron

Langsua nasjonalparkstyre vil i samarbeid med Sør-Fron kommune, Oppland fylkeskommune m.fl. starte planleggingen av startpunkt for nasjonalparken på Verksodden. Planleggingen starter med det aller første.

(Publisert:24.09.2019)
Vis nyhetsarkiv