Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Elgen trekker

Posisjonene til de merkede elgene i regionen tikker jevnt og trutt inn. Trekkmønster kan du studere på www.dyreposisjoner.no. Ett eksempel ser du på søket som er gjort i dag for alle de merkede dyrene. Noen dyr trakk realtivt langt i løpet av våren, mens noen trakk mer begrenset omfang.

(Publisert:04.08.2020)

Nasjonalparkstyret på befaring - opplæring

Langsua nasjonalparkstyre gjennomførte en befaring i området Kittilbu - Holsbru - Liomseter - Lundsetra - Lenningen 22.06. Dette var en del av opplæringen for styret, og det var første gang det nye styret møttes fysisk. Videre opplæringen gjennomføres 17.08 sammen med styrene for Dovrefjell, Sølen, ...

(Publisert:07.07.2020 Sist endret:04.08.2020)

Forvaltningsplanen godkjent

Miljødirektoratet har nylig godkjent forvaltningsplanen for Langsua. Planen vil bli lagt ut på denne siden etter noe finpuss av teksten. Vi satser på å få til en god og lett måte å orientere seg i dokumentet.

(Publisert:07.07.2020)

Mobilapp for motorferdsel i utmark

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Ta en titt på www.ferdast.no.   Langsua nasjonalparkstyre har med midler fra Miljødirektoratet og i samarbeid med Dovrefjell nasjonalparkstyre utviklet mobilappen "Ferdast" for motorferdsel i utmark. I appen ligger det mange funksjoner som er nyttige for den som kjører, for nasjonalparkforval ...

(Publisert:18.05.2020)

Søknad om sikteskive på Skaget (1685 moh)

På vei opp til Skaget.

En prosjektrgruppe har søkt Langsua nasjonalparkstyre om å sette opp en sikteskive på toppen av Skaget (1685 moh) i Øystre Slidre kommune inne i nasjonalparken. Nasjonalparkstyret valgte å utsette saken i møte 11.05.20.   På denne toppen står det nå en stor gammel steinvarde som trenger ...

(Publisert:14.05.2020)

Sommeråpning Kittilbu utmarksmuseum - mulighetsstudie på gang

På Kittilbu er det bla. natursti og kultursti med mye god informasjon. Inne i museet finner du informasjon om området og om nasjonalparken og de andre verneområdene i Langsua, og om dyre- og fugleliv og kulturhistorie. Hva med et besøk i "fugleskjulet" for å studere og fotografere fuglelivet i den ...

(Publisert:30.04.2020 Sist endret:04.08.2020)
Vis nyhetsarkiv