/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Fåbergstølen karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Indre Stryn Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Kyr i Bøyadalen karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Særpreg breis karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Vårskitur mot toppene Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Brehole karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Greplyng karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Framsidebilete karusell.jpg

Jostedalsbreen nasjonalpark

Den største isbreen på det europeiske fastlandet

Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig lauvskog i låglandet til isbrear og høge fjell over 2000 meter over havet. Verneområdet har ei samanhengande lengde på vel 6 mil og omlag halvparten av nasjonalparken er dekt av is. Velkommen inn! 


Nyhende

Ledig vikariat som nasjonalparkforvaltar

Utsyn mot Brenndalen

Fylkesmannen i Vestland har ledig toårig vikariat i sekretariatet for Jostedalsbreen nasjonalpark. Kontorstaden er i Gaupne. Arbeidet inneber breitt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheiter, politikarar, grunneigarar, reiselivsverksemder og organisasjonar. Frist for å søkje er 3. mars!

(Publisert:23.04.2018 Sist endret:18.02.2020)

Vandring langs gamle far på tvers av kommunegrensene

Ferdselsruta frå Lunde og opp mot Marabreen er landets brattast tilrettelagde DNT-sti.

Då ordførar og leiar i Jostedalsbreen nasjonalparkstyre, Ivar Kvalen, og statssekretær Atle Hamar la ned grunnsteinen for nye Tungestølen i august 2018 vart det fort snakk om å gå til fots til Tungestølen i samband med opninga i 2019. Som sagt, så gjort.

(Publisert:30.10.2019 Sist endret:18.02.2020)

Anbod - invitasjon til konkurranse om istandsetjing av drifteveg i Sunndalen

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse. Anbodet gjeld kjøp av teneste for istandsetting og oppgradering av drifteveg med arbeidsleiing og murearbeid i Sunndalen, Stryn kommune. Tilbodsfrist er sett til 19. juni kl. 12:00.

(Publisert:05.06.2019 Sist endret:18.02.2020)

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre løyver 135 000 kr til flaumskader i Nordfjord

Setrevegen mot Bødalseter vart borte ca 150 meter etter oktoberflaumen 2019.

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre vedtok samrøystes i styremøtet 4. mars å løyve 135 000 kr til oppbygging av stiar og bruer i Jostedalsbreen nasjonalpark etter flaumen som råka området i oktober i fjor.

(Publisert:11.03.2019 Sist endret:18.02.2020)

Tor Arne Hauge - ny nasjonalparkforvaltar

- Det er med glede vi kan ønskje Tor Arne Hauge velkommen som ny nasjonalparkforvaltar for Jostedalsbreen, seier styreleiar Ivar Kvalen. Ein erfaren naturforvaltar med stor breidde frå kommunal forvaltning vil bidra til å forsterke arbeidet vårt til det beste for natur, folk og bygdene rundt breen.

(Publisert:19.02.2019 Sist endret:18.02.2020)
Vis nyhetsarkiv