Styret

Reisa nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndigheten for Reisa nasjonalpark/Ràisa àlbmotlasmeahcci og Ràisduottarhàldi landskapsvernområde. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62. 

Styret er formelt oppnevnt av Miljødirektoratet etter forslag fra hhv Nordreisa kommune (2 repr.), Sametinget (2 repr.) og Troms Fylkeskommune (1 repr.). Sammensetningen er fastsatt etter avtale mellom Sametinget og Staten (konsultasjon). De faste medlemmene i styret har personlig vara.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for hhv kommunestyret/fylkestinget (2023) og Sametinget (2021). Det sittende styret ble oppnevnt av miljødirektoratet i brev av 27.03.2020. 

Miljødirektoratet har fastsatt følgende vedtekter for styret.

SAMETINGET

(Medlem) Máret Láila Logje       tlf 484 43 501           e-post: marit.laila.logje@gmail.com

(Vara) Ol Johan Gaup                    tlf 977 34 966           e-post: oljohangaup@gmail.com

 

(Leder) Mikkel O. Nilut             tlf 974 93 440          e-post: nilutmikkelo@gmail.com

(vara) Elle Merete Utsi                   tlf 906 86 225         e-post: utsiem@gmail.com

 

NORDREISA KOMMUNE

(Medlem) Tom Vegar Kiil tlf 48000050 e-post: tomkiil.sv@gmail.com

(Vara) Sigrund Hestdal          tlf 97029007             e-post: sigrund.hestdal@ nordtroms.net

 

(Nestleder) Herborg Ringstad  tlf 99505803    e-post: herborg.ringstad@nordtroms.net

(Vara) Ola Dyrstad                        tlf 97668318             e-post:ola.dyrstad@nordtroms.net

 

 

TROMS FYLKESKOMMUNE

(medlem) Line Fusdahl    tlf 91687556     e-post: line.fusdahl@tffk.no

(vara) Jan Martin Rishaug      tlf 90866055    e-post:  jmrishaug@gmail.com

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:04.06.2020)