Til startsiden
Styret foran Ellenvannskoia sept 2012 Foto: RESKFoto: Ben Arne SotkajærviNordlys over Ellenvann Foto: Erik LindsethPorten til Treriksrøysa, Pasvik -gapahuken Foto: Tormod Amundsen, Biotope AS

Øvre Pasvik

Velkommen til hjemmesiden til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre!


Reform i verneområdene

Forvaltningen av større verneområder i Norge er nå i stor grad overført til lokale styrer. Med konstituering av et nasjonalparkstyre i Øvre Anarjohka nasjonalpark den 24. januar 2018, er  det nå lokal forvaltning av alle 5 nasjonalparker i Finnmark. 

Styret for Øvre Pasvik nasjonalpark blir oppnevnt av Miljødirektoratet, etter forslag til medlemmer fra Sør-Varanger kommune, Sametinget og Finmmark fylkeskommune. Styret  konstituerte seg første gang den 29. april 2011. Dagens styre ble konstituert 25. februar 2016, med Kurt Wikan som styreleder.


Nyheter

Gjøkhotellet i Øvre Pasvik, -Spørreundersøkelse lokalt reiseliv

Stabburet Gjøkhotellet

Ber lokale reiselivsbedrifter besvare på skjemaet innen fredag 23. mars. Kan du sette av 10 minutter til å hjelpe oss videre? - med å etablere bygdetunet Gjøkhotellet i Øvre Pasvik som et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt?  

(Publisert:20.03.2018)
Les mer

Følg med på styrets Facebook-side

FB-side

  Du er velkommen til å følge med på aktuelle prosjekter og tiltak i tilknytning til Øvre Pasvik nasjonalpark på nasjonalparkstyrets Facebookside.

(Publisert:12.09.2017)
Les mer

Les mer om Pasvik-Enare trilaterale park

Kart Pasvik-Inari Trilateral Park

Les om og hva som skjer i Pasvik-Enare trilaterale park. Sidene er på engelsk.

(Publisert:12.09.2017)
Les mer

Drone i nasjonalparken

Illustrasjonsbilde. Ellenvann i Øvre Pasvik nasjonalpark, -tatt fra helikopter.

Bruk av drone for opptak av film og bilder blir stadig mer populært. Drone kan være et nyttig verktøy, også i forvaltningen av våre naturvernområder. Imidlertid er verken privat eller kommersiell bruk av drone tillatt i Øvre Pasvik nasjonalpark eller Øvre Pasvik landskapsvernområde.

(Publisert:09.06.2016)
Les mer

Skogsbilveiene er åpnet

Grensefossvegen, med nytt toppdekke 2015

Begge skogsbilveiene som leder til Øvre Pasvik nasjonalpark er nå åpne. Dette er Grensefossveien inn mot turveien til Treriksrøysa, og Sortbrystjernveien for de som skal i retning mot Ellenvannskoia og Piilollakoia.

(Publisert:23.05.2016)
Les mer

Åpning av Porten til Treriksrøysa, søndag 27.september 2015

Pasvik-gapahuken

I regi av Øvre Pasvik nasjonalparkstyre er Pasvik-gapahuken bygd på Grensefossmoen i sommer. Denne danner Porten til Treriksrøysa og er et flott tilbud til de som vandrer den 5 km lange turstien til Treriksrøysa i Øvre Pasvik nasjonalpark. Gapahuken er tegnet av arkitektfirmaet Biotope i Vardø, som også har stått for byggingen. FeFo har bidratt økonomisk til bygget.

(Publisert:25.09.2015)
Les mer
Vis nyhetsarkiv