Til startsiden
Styret foran Ellenvannskoia sept 2012 Foto: RESKFoto: Ben Arne SotkajærviNordlys over Ellenvann Foto: Erik LindsethPorten til Treriksrøysa, Pasvik -gapahuken Foto: Tormod Amundsen, Biotope AS

Øvre Pasvik

Velkommen til hjemmesiden til Øvre Pasvik nasjonalparkstyre!


Lokal forvaltning

Forvaltningen av større verneområder i Norge er nå i stor grad overført til lokale styrer. Med konstituering av et nasjonalparkstyre i Øvre Anarjohka nasjonalpark den 24. januar 2018, er  det nå lokal forvaltning av alle 5 nasjonalparker i Finnmark. 

Styret for Øvre Pasvik nasjonalpark blir oppnevnt av Miljødirektoratet, etter forslag til medlemmer fra Sør-Varanger kommune, Sametinget og Troms og Finmmark fylkeskommune. Styret  konstituerte seg første gang den 29. april 2011. Dagens styre ble konstituert 15. januar 2020, med Kurt Wikan som styreleder.


Nyheter

Korona-krisen og åpne koier i Pasvik

Ellenvannskoia i Øvre Pasvik nasjonalpark

Øvre Pasvik Pasvik nasjonalparkstyre har 2 åpne koier i nasjonalparken. Det er Ellenvannskoia og Piilolahytta. I forbindelse med Korona-krisen har nasjonalparkstyret vært i kontakt med FeFo som også har åpne koier i Pasvik. Sammen anmoder vi publikum om ikke å planlegge å bruke de åpne koiene i Pasvik slik situasjonen er nå. Koiene vil fortsatt være åpne siden de har en nødfunksjon og det er ...

(Publisert:20.03.2020)
Les mer

50 års jubileum Øvre Pasvik nasjonalpark

ØPN Logo, ny

I 2020 er det 50 år siden Øvre Pasvik nasjonalpark ble opprettet. Nasjonalparkstyret for Øvre Pasvik  har diskutert markering av jubileet med sitt Rådgivende utvalg over 2 møter i 2019. Resultatet er at man ønsker å markere 50 års jubileet på flere måter, bl.a. med ulike arrangement i løpet av året. De ulike aktivitetene er støttet økonomisk av Klima- og miljødepartementet og Miljødirektorate ...

(Publisert:08.01.2020 Sist endret:20.03.2020)
Les mer

10 års jubileumstur -Piilolastien

Pillolastien avstandsskilt

TIL PÅMELDTE DELTAKERE: Oppdatert tidsplan Hvis dere ønsker å fiske på finsk side kan dere løse fiskekort her:   https://www.eraluvat.fi/en/fishing/fisheries-management-fee.html Piilolastien gjennom Øvre Pasvik nasjonalpark til Finland, ble etablert i 2009. Bli med på å feire jubileet på en fellestur fra Nellim i Finland til Øvre Pasvik nasjonalpark, fra 30. august til 1. ...

(Publisert:20.06.2019 Sist endret:24.08.2019)
Les mer

Besøksstrategi ferdig

Forside Besøksstrategi Øvre Pasvik 2019

Strategi for besøksforvaltning, Øvre Pasvik nasjonalparkstyre 2019 Plandokumentet ble godkjent av Miljødirektoratet den 23.11.2018. I prosessen med besøksstrategien har nasjonalparkstyret lagt stor vekt på å få kartlagt verneverdiene innen natur- og kulturhistorie. Videre har styret i samarbeid med både Statens Naturoppsyn og Grensevakta kartlagt bruken av verneområdene. Besøksforvaltningen har ...

(Publisert:01.04.2019)
Les mer

Gjøkhotellet i Øvre Pasvik, -Spørreundersøkelse lokalt reiseliv

Stabburet Gjøkhotellet

Ber lokale reiselivsbedrifter besvare på skjemaet innen fredag 23. mars. Kan du sette av 10 minutter til å hjelpe oss videre? - med å etablere bygdetunet Gjøkhotellet i Øvre Pasvik som et Informasjonspunkt for Øvre Pasvik generelt og Øvre Pasvik nasjonalpark spesielt?  

(Publisert:20.03.2018)
Les mer

Følg med på styrets Facebook-side

FB-side

  Du er velkommen til å følge med på aktuelle prosjekter og tiltak i tilknytning til Øvre Pasvik nasjonalpark på nasjonalparkstyrets Facebookside.

(Publisert:12.09.2017)
Les mer
Vis nyhetsarkiv