Kontakt

Skaget om høsten
Skaget om høsten, Foto: Reidar Gran

Offisielle kontakter og søknader til styret skal sendes til:

Langsua nasjonalparkstyre
Postboks 987
2604 Lillehammer
E-post for brev, søknader: sfinpost@statsforvalteren.no

Kontaker og søknader som skriftlig blir sendt til denne adressa, blir automatisk arkivert og søkbar i den offentlige elektroniske postjournalen (OEP). Disse blir også automatisk sendt til nasjonalparkforvaltarene som forbereder sakene for nasjonalparkstyret. Ved andre typer kontakter eller spørsmål, kan nasjonalparkforvalter kontaktes direkte.

SNO er tilsynsmyndighet og skal blant annet følge med på at brukerne av verneområdene overholder forskrifter og forvaltningsvedtak. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at SNO skal varsles ved tillatelse til motorferdsel etter verneforskriften.

Nasjonalparkforvalter Nasjonalparkforvalter Naturoppsyn SNO
Ulf Ullring
Vestringsvegen 4
2651 Østre Gausdal
mob: 481 97 979
mail:fmopuul@statsforvalteren.no

Morten Liebe
Vestringsvegen 4 
2651 Østre Gausdal
mob: 41677672
mail: fmopmli@statsforvalteren.no 

Kjølv Ø. Falklev
Vestringsvegen 4
2651 Østre Gausdal
mob: 951 65 085
mail: kjolv.oystein.falklev@miljodir.no
(Publisert:28.11.2011 Sist endret:13.01.2021)