Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Åpning startpunkt Holsbru
Åpning startpunkt Holsbru i Gausdal
(Publisert:15.07.2019 Sist endret:22.08.2019)
Les mer»
En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)
Temakveld i Gausdal 20.juni - Gammel bergkunst
(Publisert:12.06.2019 Sist endret:14.06.2019)
Les mer»
Dokkvatnet innenfor Holsbru
Åpning nytt forvaltningsknutepunkt i Segalstad bru
(Publisert:14.05.2019 Sist endret:21.05.2019)
Les mer»
Dagens styremøte avlyst
(Publisert:29.04.2019)
Les mer»
122 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. >
 15. »
Søk i artiklar