Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes sfinpost@statsforvalteren.noNyheter

Dokkvatnet innenfor Holsbru
Nye web-sider
(Publisert:13.01.2021)
Les mer»
Ny DNT-hytte på Haldorbu
(Publisert:30.11.2020)
Les mer»
Holsbru - nye tilbud
(Publisert:23.10.2020)
Les mer»
Møte i Rådgivende utvalg
(Publisert:30.09.2020)
Les mer»
Elgen trekker
(Publisert:04.08.2020 Sist endret:23.10.2020)
Les mer»
Nasjonalparkstyret på befaring - opplæring
(Publisert:07.07.2020 Sist endret:04.08.2020)
Les mer»
154 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. >
 18. »
Søk i artiklar