Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Offentlig skilting til Langsua nasjonalpark

Langsua nasjonalparkstyre har nylig forespurt Statens vegvesen om de kan skilte til nasjonalparken fra offentlige vei. I første omgang har nasjonalparkstyret ønske om at det skiltes der veien til Ormtjernkampen tar av og ved Holsbru retning Limoseter begge langs Fv 204, og ved Øvre Svatsum langs Fv ...

(Publisert:30.01.2018)

Ny kunnskap - Sommerfugler i Langsua

Illustrasjonsfoto - lunsjmøte 25.01.18

En ukjent verden for de fleste dukket opp da Reidar Voith i vårt lunsjmøte 25. jan satte fokus på dvergmøll og bladmøll. Det er faktisk bare ca. 10 personer i Norge som virkelig driver aktivt innen denne "bransjen". Feltundersøkelser langs aksen Kittilbu - Dokkfaret ble gjort sommeren 2017. ...

(Publisert:11.01.2018 Sist endret:26.01.2018)

Distriktsøvelse - Oppland røde kors

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Oppland røde kors gjennomfører en distriktsøvelse i Langsua i perioden 8.feb. til 11. feb. Basen blir på DNT-s betjente hytte på Liomseter, Dokkfaret landskapsvernområde. Aktiviteten foregår noe i Langsua nasjonalpark og for øvrig i Espedalen landskapsvernområde. Dekningsgraden for nødnettet skal ...

(Publisert:09.01.2018)

En spennende fjellverden

Dobbeltbekkasin i spill en dag i begynnelsen av juni.

45 frammøtte i Gausdal bibliotek fikk i går høre litt av hvert om planter og fugler i Langsua - bare noen smakebiter:  - Langsua er et viktig hekkeområde for myrhauk i nasjonal sammenheng, hele 25 par er registrert hekkende enkelte år. - Og ti dobbeltbekkasinleiker er registert med tilsammen ...

(Publisert:03.01.2018 Sist endret:09.02.2018)

Besøksstrategien er vedtatt

Langsua nasjonalparkstyre har vedtatt besøksstrategien for verneområdene i Langsua. Det er foretatt en begrenset høringsrunde. Denne runden gav en rekke gode innspill til konkrete tiltak og samarbeidsformer framover. Disse forslagene vil styret ta seg i den årlige planleggingen av tiltak. ...

(Publisert:28.12.2017)

God jul til alle!

(Publisert:22.12.2017)
Vis nyhetsarkiv