Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Holsbru - nye tilbud

Vi har i høst laget en "nasjonalparkrunde" med utgangspunkt fra info-plattformen. Stien går i et flott skogområde med bla. utsikt til Ormtjønnkampen. Du passerer store furuer, grove steinblokker og fine koller. Deler av denne stien er den samme som DNT-stien til Vestfjellhytta. Nederst på bildet ...

(Publisert:23.10.2020)

Møte i Rådgivende utvalg

Vi planlegger møte i Rådgivende utvalg 2. november på Segalstad bru. Møtet vil gå den andre halvparten av dagen. Innkalling kommer.

(Publisert:30.09.2020)

Nasjonalparkstyret på befaring Langsua 210920

Langsua nasjonalparkstyre befarte utvalgte steder i Øystre Slidre (Storeskag, Bjødnhølen, Beitostølen velkomssenter), i Nord-Fron (Veslefjell og Storhøliseter) og i Sør- Fron (Verksodden). Temaene var tilrettelegging og drift avstart- og informasjonspunkter, formidling og pågående konkrete saker. ...

(Publisert:30.09.2020)

Elgen trekker

Posisjonene til de merkede elgene i regionen tikker jevnt og trutt inn. Trekkmønster kan du studere på www.dyreposisjoner.no. Ett eksempel ser du på søket som er gjort i dag for alle de merkede dyrene. Noen dyr trakk realtivt langt i løpet av våren, mens noen trakk mer begrenset omfang.

(Publisert:04.08.2020 Sist endret:23.10.2020)

Nasjonalparkstyret på befaring - opplæring

Langsua nasjonalparkstyre gjennomførte en befaring i området Kittilbu - Holsbru - Liomseter - Lundsetra - Lenningen 22.06. Dette var en del av opplæringen for styret, og det var første gang det nye styret møttes fysisk. Videre opplæringen gjennomføres 17.08 sammen med styrene for Dovrefjell, Sølen, ...

(Publisert:07.07.2020 Sist endret:04.08.2020)

Forvaltningsplanen godkjent

Miljødirektoratet har nylig godkjent forvaltningsplanen for Langsua. Planen vil bli lagt ut på denne siden etter noe finpuss av teksten. Vi satser på å få til en god og lett måte å orientere seg i dokumentet.

(Publisert:07.07.2020)
Vis nyhetsarkiv