Hovudbilete
Storeskag i Haldorbu landskapsvernområde, Foto: Line Andersen - FMOP

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Rapport fra brukerundersøkelsen 2015

I vinter ble rapporten fra brukerundersøkelsen 2015 ferdig. Den skal i tida framover være et grunnlag for utarbeiding av en besøksstrategi for verneområdene i Langsua. Det er tidligere nasjonalparkforvalter Marit Vorkinn som har ledet arbeidet med undersøkelsen og forfattet rapporten. Rapporten har ...

(Publisert:02.05.2016)

Referat fra styremøtet 2-16 den 25. april

Møtet ble avholdt hos Fylkesmannen på Lillehammer. Referat fra møtet finner du her .

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.05.2016)

Morten Liebe ny forvalter i Langsua

Ny nasjonalparkforvalter Morten Liebe (midten), mellom styreleder Olav Olstad (venstre) og nasjonalparkforvalter Ulf Ullring (høyre).

Da er det igjen to nasjonalparkforvaltere i Langsua, etter at Morten Liebe begynte som ny forvalter 2. mai.

(Publisert:02.05.2016)

Referat fra konstituerende styremøte for nytt nasjonalparkstyre 2. mars 2016

Møtet ble avholdt på Spåtind Hotell i Nordre Land. Referat fra møtet finner du her .

(Publisert:08.03.2016 Sist endret:02.05.2016)

Referat fra møte i AU 5. januar 2016

 Møtet ble avholdt pr. telefon

(Publisert:13.01.2016 Sist endret:02.05.2016)

Referat fra styremøte 16. november

Møtet ble avholdt på Lillehammer.

(Publisert:19.11.2015 Sist endret:02.05.2016)
Vis nyhetsarkiv