Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes sfinpost@statsforvalteren.noNyheter

Styremøter første halvår

Langsua nasjonalparkstyre har to møter før sommerferien; 12. mai og 15. juni. Styret befarer noen plasser i Langsua i fbm. sistnevnte møte. 

(Publisert:25.03.2021)

Aktivitetsrapport 2018 - 2020

Vi har utarbeidet en oversikt over aktiviteter i regi av Langsua nasjonalparkstyre for de siste tre årene. Les her.

(Publisert:11.03.2021)

Skjøtsel av kulturmark

Storfe i Dokkfaret

Beite, slått, ryddig einer og andre busker. Langsua nasjonalparkstyre vil bruke 195000,- på skjøtsel av kulturmark i inneværende år. Dette gjøres sammen med flere brukere.

(Publisert:03.03.2021)

Ny besøksside for Langsua

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Nettopp lansert. Det er bare å besøke på www.langsua.no. Hva synes du?

(Publisert:03.03.2021)

Langsua nasjonalpark fyller ti år 11. mars

Langsua nasjonalpark utgjør ca. halvparten av et vernekompleks på hele 1000km2 med til sammen 11 verneområder. Vernet legger grunnlaget for at planter, dyr og fugler og kulturminner kan tas vare på for framtida.

(Publisert:03.03.2021)

Interessert i bygningsvern - søke midler

Kvar og korleis søke støtte til restaurering og tilrettelegging av verneverdige hus? Velkomen til gratis, digitalt rettleiingskurs. På nettet: teams.microsoft.com     Mandag 1. mars 2021 kl. 09:00 Pris: Gratis . Varighet: 5 t  PROGRAM: Oppstart kl. 9.00: • Velkomen ...

(Publisert:08.02.2021)
Vis nyhetsarkiv