Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes sfinpost@statsforvalteren.noNyheter

Nye web-sider

Dokkvatnet innenfor Holsbru

Det nærmer seg lansering av besøksside for Langsua. Vi regner med at det blir rundt månedsskiftet januar/februar. Den vil ligge under www.langsua.no. Siden kommer på norsk, engelsk og tysk og vil selvsagt være laget i tråd med designmanualen til Norges nasjonalparker. Langsua nasjonalparkstyre ...

(Publisert:13.01.2021)

Neste møte i nasjonalparkstyret

Langsua nasjonalparkstyre har neste møte 24. februar. Sted og klokkeslett er ennå ikke bestemt. Videre styremøter er 12.05 og 15.06.

(Publisert:13.01.2021)

Søknad om midler fra Miljødirektoratet - 2021

Nasjonalparkstyret søker Miljødirektoratet om kr. 775000,- for etablering av startpunkt Verksodden i Sør-Fron kommune i Espedalen. Styret samarbeider med Innlandet fylkeskommune og Sør-Fron kommune om finansiering og gjennomføring av dette tiltaket. Forprosjekt er utarbeidet.  Styret søker ...

(Publisert:12.01.2021)

Ny DNT-hytte på Haldorbu

Langsua nasjonalparkstyre godkjente i møte 02.11.20 DNT- s plan for bygging av ny hytte på Haldorbu i Øystre Slidre kommune. Den nye hytte skal erstatte en av de eksisterende som  står på samme plassen. Saken skal videre behandles av Statskog som grunneier og Øystre Slidre kommune.

(Publisert:30.11.2020)

Signaler om kommende smågnagerår

Haukugla (bildet) har inntatt Langsua. Samtidig ser vi en del musespor på snøen. Kan det være et gode forhåndsvarlser om et smågnagerår ut over vår og sommeren? I så fall kan fugle- og dyreinteresserte få fine opplevelser. Det kan bety hekking av flere rovfugarter. Kanskje får vi et "fjellvåkår" ...

(Publisert:30.11.2020)

Holsbru - nye tilbud

Vi har i høst laget en "nasjonalparkrunde" med utgangspunkt fra info-plattformen. Stien går i et flott skogområde med bla. utsikt til Ormtjønnkampen. Du passerer store furuer, grove steinblokker og fine koller. Deler av denne stien er den samme som DNT-stien til Vestfjellhytta. Nederst på bildet ...

(Publisert:23.10.2020)
Vis nyhetsarkiv