Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt. Informasjonsbrosjyre om Langsua.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!

                                                                Søknader sendes fminpost@fylkesmannen.no.


Nyheter

Besøksside på web

Nasjonalparkstyret arbeider nå med å lage en besøksside på web. Den blir på norsk og engelsk. Domenenavnet er www.langsua.no. Vi håper at siden er klar i løpet av mai måned. Sideoppsettet vil følge malen for Norges nasjonalparker.

(Publisert:30.03.2020)

Ny ledelse i Langsua nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret valgte i møte 18.03 Håvard Halvorsen (Nord-Aurdal) til ny leder, og Ole Tvete Muriteigen (Sør-Fron) til nestleder. Neste møter i styret blir 11.05 og 22.06. Les mer om styrets sammensetning på denne siden, se nasjonalparkstyre/styremedlemmer. 

(Publisert:19.03.2020)

Aktivitet som følge av Coronaviruset

* Forvalterne jobber i all hovedsak hjemmefra framover. * Alle arrangement og møter i vår regi er avlyst som fysiske møteplasser.         Møter holdes på Skype og telefon.  * Vi deltar som hovedregel ikke fysisk i møter mv. i regi av andre. 

(Publisert:12.03.2020)

Nytt nasjonalparkstyre 18. mars

Det nye nasjonalparkstyret konstitueres 18. mars. Følgende er oppnevnt til styret:  Nordre Land Ola Tore Dokken,  Øystre Slidre  Arnfinn Beito,  Etnedal  Toril Grønbrekk,  Gausdal  Anette Musdalslien,  Sør-Fron Ole Tvete Muriteigen,  Nord-Fron ...

(Publisert:04.03.2020)

Midler til tiltak i Langsua 2020

Miljødirektoratet har tildelt Langsua nasjonalparkstyre totalt kr. 680000,- til tiltak i verneområdene for 2020. Det var søkt om vel 1,5 mill. Midlene skal gå til skjøtsel av kulturmark, informasjon om verneområdene herunder besøksside på web, klopplegging og kanalisering av ferdsel, planlegging ...

(Publisert:04.03.2020)

Workshop utvikling av Synnfjell

Vinterettermiddag i Gausdal vestfjell

Nasjonalparkforvalter deltok denne uka på en workshop om utviklingen av Synnfjellområdet i Nordre Land kommune. Ca. 50 personer deltok deriblant reiselivsaktører i området, Visit Lillehammer, grunneiere, Land utvikling og Nordre Land kommune. Firmaet Norsk turistutvikling som holder til på ...

(Publisert:30.01.2020)
Vis nyhetsarkiv