Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Flere tusen år gamle steinaldermalerier ble funnet i 2009 på en bergvegg ved Espedalsvannet

Se hele saken under: https://www.nrk.no/ho/sensasjonell-oppdagelse-holdt-hemmelig-i-ni-ar_-_-glemte-a-fortelle-det-1.14250416  

(Publisert:17.10.2018)

Nyttig studietur til Fulufjellet nasjonalpark i Norge og i Sverige

Langsua nasjonalparkstyre besøkte Fulufjellet nasjonalpark både på norsk og svensk side i begynnelsen av september. Her fikk vi se gode tilrettelagte innfallsporter, et aktivt naturum (besøkssenter) på svensk side og mange gode tiltak som gjør det mulig for alle å nyte naturkvaliteten ...

(Publisert:16.10.2018)

Holsbru - korttidsparkeringen i dag

Avgrennsning av korttidsparkeringen og planering 111018

Og korttidsparkeringen er strammet opp med steinkanten og masser er planert mot  denne. Innkjørselen er markert med jordvoll.

(Publisert:11.10.2018)

Holsbru - prosjektet --- siste nytt

Status info-plattform 111018

Info-plattformen er olja og skillene for de to sitteområdene er satt opp i muret skifer. På hver side av disse kommer sittebenker i grovt tre.

(Publisert:11.10.2018)

Prosjekt Holsbru i dag - sittegruppe bygges

Bygging av sitteplass på info-plattformen, oppmurt skille mellom to sitteplasser

På info-plattformen bygges to sittegrupper. Den ene vises på bildet, dvs. her midtpartiet (oppmurt skille) mellom sitteplassene på begge sider som kommer etter hvert. Stein til muring av mur langs korttidsparkeringen og for ny trapp opp mot kafeen tilkjøres i dag. Oppmuring kan starte. DNT har ...

(Publisert:04.10.2018)

Veslefjell - ferdigstilling av start- og informasjonspunktet ved Jotunheimvegen

Veslefjell - start- og informasjonspunkt

Start- og informasjonspunktet på Veslefjell ved Jotunheimvegen er ferdigstilt i høst. De siste arbeidene omfatter inngjerding av sitteplassene/toalettanlegget og informasjonstavlene. Vi unngår da at sau bruker området. Det er lagt opp en steinmur fra toalettet (bakre kant i bildet) og som ...

(Publisert:01.10.2018)
Vis nyhetsarkiv