Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Gårsdagens interessante temakveld

Temakveld 260319 - "Gestapos mest ettersøkte nordmenn"

Over 80 personer var i går kveld til stede i Gausdal folkebibliotek da forfatter Ingeborg Solbrekken og lokalkjente Hans Olav Haugen hadde foredrag over tittelen "Gestapos mest ettersøkte nordmenn - Operasjon Almenrausch" . Foredragene var svært interssante og instruktive. Vi lærte svært mye om den ...

(Publisert:27.03.2019)

Temakveld tirsdag 26. mars i Gausdal

Tittel "Gestapos mest ettersøkte nordmenn", se programmet. (bruker du Chrome, trykk først på overskriften "Temakveld osv...) Du får innsikt i noe av spesielle krigshistorien som fant sted i Langsua og i Valdres. Velkommen! 

(Publisert:11.03.2019)

Ny brosjyre for Langsua nasjonalpark

Miljødirektoratet i samarbeid med Langsua nasjonalparkstyre lager i disse dager en ny brosjyre for nasjonalparken. Brosjyra kommer ut på norsk og engelsk. Den inngår i direktoratets serie for nasjonalparkene.  Foto: Thor Østbye.

(Publisert:19.02.2019)

Tiltaksmidler til Langsua i 2019

En regnfull høst og mye vann i Holsfossen rett ved fylkesvei 204 (Holsbru)

Langsua nasjonalparkstyre har fått et tilskudd på kr. 870000,- fra Miljødirektoratet til konkrete tiltak i år. Styret fordeler midlene på forskjellige prosjekter i møte 4. mars. Det er opplagt ut fra direktoratets behandling at prosjekt Holsbru - ferdigstilling av startpunktet - vil bli gjennomført ...

(Publisert:19.02.2019)

Appen "Ferdast" - oversikt motorferdsel i utmark

Prosjekt "Park track" har funnet sitt nye navn "Ferdast". Det støttes økonomisk av Miljødirektoratet både i 2018 og i 2019. Vi samarbeider nå med prosjekt "Forenkling av utmarksforvalningen" i regi av fagmiljøet i Lom. Appen vil bidra til at vi får en bedre forvaltning av verneområdene, og det ...

(Publisert:06.02.2019)

Endring av skiløypetraseer - Synnfjelløypene

Skiløype fra nordenden av Synnfjorden gjennom Skardberga naturreservat er lagt ned av hensyn til verneverdiene i naturreservatet. Det er nødvendig å redusere ferdselen i reservatet pga. sårbar fugleart. Reservatet er totalt sett relativt lite, og ferdsel kan lett påvirke økosystemet. I stedet er ...

(Publisert:11.01.2019)
Vis nyhetsarkiv