/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Fåbergstølen karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Indre Stryn Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Kyr i Bøyadalen karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Særpreg breis karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Vårskitur mot toppene Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Brehole karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Greplyng karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Framsidebilete karusell.jpg

Jostedalsbreen nasjonalpark

Den største isbreen på det europeiske fastlandet

Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig lauvskog i låglandet til isbrear og høge fjell over 2000 meter over havet. Verneområdet har ei samanhengande lengde på vel 6 mil og omlag halvparten av nasjonalparken er dekt av is. Velkommen inn! 


Nyhende

Anbod - invitasjon til konkurranse om istandsetjing av drifteveg i Sunndalen

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse. Anbodet gjeld kjøp av teneste for istandsetting og oppgradering av drifteveg med arbeidsleiing og murearbeid i Sunndalen, Stryn kommune. Tilbodsfrist er sett til 19. juni kl. 12:00.

(Publisert:05.06.2019)

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre løyver 135 000 kr til flaumskader i Nordfjord

Setrevegen mot Bødalseter vart borte ca 150 meter etter oktoberflaumen 2019.

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre vedtok samrøystes i styremøtet 4. mars å løyve 135 000 kr til oppbygging av stiar og bruer i Jostedalsbreen nasjonalpark etter flaumen som råka området i oktober i fjor.

(Publisert:11.03.2019 Sist endret:05.06.2019)

Tor Arne Hauge - ny nasjonalparkforvaltar

- Det er med glede vi kan ønskje Tor Arne Hauge velkommen som ny nasjonalparkforvaltar for Jostedalsbreen, seier styreleiar Ivar Kvalen. Ein erfaren naturforvaltar med stor breidde frå kommunal forvaltning vil bidra til å forsterke arbeidet vårt til det beste for natur, folk og bygdene rundt breen.

(Publisert:19.02.2019 Sist endret:05.06.2019)

Ledig fast jobb som nasjonalparkforvaltar

Utsyn mot Brenndalen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ledig fast jobb i sekretariatet for Jostedalsbreen nasjonalpark. Kontorstaden er i Gaupne. Arbeidet inneber breitt samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheiter, politikarar, grunneigarar, reiselivsverksemder og organisasjonar. Frist for å søkje er 2. desember!

(Publisert:23.04.2018 Sist endret:05.06.2019)

Studentar med nye perspektiv på tilrettelegging

Innfallsporten på Tjugen og stien opp mot Skålatårnet var tema då student Tarjei Byrkjeland Aasen skreiv bacheloroppgåva si. Oppgåva har teke for seg turopplevinga frå parkeringsplassen og til toppen av fjellet, med fokus på tilrettelegging, informasjon og korleis møte dei besøkande som kjem. Og karakteren? Han fekk full uttelling!

(Publisert:26.06.2018 Sist endret:05.06.2019)
Vis nyhetsarkiv