/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Fåbergstølen karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Indre Stryn Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Kyr i Bøyadalen karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Særpreg breis karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Vårskitur mot toppene Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Brehole karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Greplyng karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Framsidebilete karusell.jpg

Jostedalsbreen nasjonalpark

Den største isbreen på det europeiske fastlandet

Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig lauvskog i låglandet til isbrear og høge fjell over 2000 meter over havet. Verneområdet har ei samanhengande lengde på vel 6 mil og omlag halvparten av nasjonalparken er dekt av is. Velkommen inn! 


Nyhende

Endeleg avslag på ny DNT-hytte på Sunndalssetra

Då DNT Oslo og omegn søkte om å bygge ein ny hytte med anneks på Sunndalssetra i Jostedalsbreen nasjonalpark gav nasjonalparkstyret løyve til bygging. Etter at vedtaket vart påklaga av fleire organisasjonar har Miljødirektoratet no oppheva vedtaket.

(Publisert:12.07.2017)

Ønsker å vite meir om friluftslivet i Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre ønskjer å vite meir om friluftslivet i og rundt verneområdet, og vil i sommar gjennomføre ei undersøking blant besøkande til området. Viss du ser ei sjølvregistreringskasse, set vi pris på di deltaking!

(Publisert:18.05.2017 Sist endret:12.07.2017)

Styreseminar om besøksforvaltning

Nasjonalparkstyra for Breheimen, Jostedalsbreen og Jotunheimen inviterer til felles samling for å arbeide med temaet besøksforvaltning. Aktuelle spørsmål vi skal jobbe med er kven som besøker områda våre, og korleis kan vi tilpasse informasjonen til dei ulike brukargruppene.

(Publisert:28.03.2017 Sist endret:12.07.2017)

Spørsmåla svirrer rundt dronene

Dronar kan ta flotte bilete frå lufta av folk på tur, interessante objekt og av landskap. Men  dronar skaper også mykje uro og irritasjon blant folk som er på tur for å oppleve naturens eigne lyder. Og korleis verker ein surrande drone på ein hekkande fugl?

(Publisert:21.06.2016 Sist endret:12.07.2017)

Nasjonalparkstyra på kompetansesamling

  Måndag 4. og 5. april var om lag 60 representantar frå i alt 11 nasjonalpark- og verneområdestyre samla i Sogndal. Her fekk både nye og dei meir erfarne styremedlemmer opplæring og fagleg påfyll.

(Publisert:15.04.2016 Sist endret:12.07.2017)
Vis nyhetsarkiv