/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Fåbergstølen karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Indre Stryn Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Kyr i Bøyadalen karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Særpreg breis karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Vårskitur mot toppene Karusell.jpg/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Brehole karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Greplyng karusell.JPG/Images/Jostedalsbreen/Karusell/Framsidebilete karusell.jpg

Jostedalsbreen nasjonalpark

Den største isbreen på det europeiske fastlandet

Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig lauvskog i låglandet til isbrear og høge fjell over 2000 meter over havet. Verneområdet har ei samanhengande lengde på vel 6 mil og omlag halvparten av nasjonalparken er dekt av is. Velkommen inn! 


Nyhende

Auka innsats på viktig arbeid

Vi er glade for å ønskje Bente Støa velkommen til sekretariatet for Jostedalsbreen nasjonalpark. Bente er økolog og har mange års erfaring frå offentleg naturforvaltning. Ho skal bidra til å jobbe med forvaltningsplanen og besøksstrategien for verneområdet.

(Publisert:15.06.2018)

Ledig engasjement innan nasjonalparkforvaltning

Utsyn mot Brenndalen

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ledig eit engasjement i inntil eitt år, knytt til arbeid med forvaltning av Jostedalsbreen nasjonalpark. Arbeidsstaden er i Gaupne, og den som blir tilsett vil  samarbeide tett med nasjonalparkforvaltaren og Statens naturoppsyn. 

(Publisert:23.04.2018 Sist endret:15.06.2018)

Tiltak i nasjonalparken i 2018

Sunndalen

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre prioriterer også i år ei rekkje tiltak som kan auke tilgjenge for folk og dyr i verneområdet. Styret fekk kr 870 000,- over statsbudsjettet, via Miljødirektoratet, til tiltak som kan opprettholde og styrkje verneverdiane. Det største tiltaket i år er restaurering og oppgradering av den gamle driftevegen i Sunndalen i Stryn kommune. Slik skal beitedyra lettare ...

(Publisert:19.04.2018 Sist endret:15.06.2018)

Endeleg avslag på ny DNT-hytte på Sunndalssetra

Då DNT Oslo og omegn søkte om å bygge ein ny hytte med anneks på Sunndalssetra i Jostedalsbreen nasjonalpark gav nasjonalparkstyret løyve til bygging. Etter at vedtaket vart påklaga av fleire organisasjonar har Miljødirektoratet no oppheva vedtaket.

(Publisert:12.07.2017 Sist endret:15.06.2018)

Ønsker å vite meir om friluftslivet i Jostedalsbreen nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalparkstyre ønskjer å vite meir om friluftslivet i og rundt verneområdet, og vil i sommar gjennomføre ei undersøking blant besøkande til området. Viss du ser ei sjølvregistreringskasse, set vi pris på di deltaking!

(Publisert:18.05.2017 Sist endret:15.06.2018)
Vis nyhetsarkiv