Meny
Lukk

Skjøtselsplaner for kystlynghei i nasjonalparken

Lyngbrenning på Akerøya.
- Foto: Haakon Braathu Haaverstad

Det er laget skjøtselsplaner for kystlynghei på øyene Asmaløy, Akerøya, Tisler og Søsterøyene.

Kystlyngheiene i Hvaler og Fredrikstad er et av referanseområdene i rapporten "Kystlyngheiene i Norge – kunnskapsstatus og beskrivelse av

23 referanseområder" utgitt av Miljødirektoratet.

Skjøtselsplanene er delt i to hoveddeler, hvor den generelle delen gir en bred beskrivelse av kystlynghei, med generelle skjøtsels- og restaureringsråd. Den spesielle delen beskriver forholdene på hver øy med kystlynghei i Ytre Hvaler nasjonalpark. Den lokale tradisjonskunnskapen om området sammen med vegetasjonsbeskrivelser, artsfunn og biologiske verdier ligger til grunn for de konkrete rådene om skjøtsel.

Skjøtselsplanen er nært knyttet til forvaltningsplanen for nasjonalparken og må ses i sammenheng med denne. Bevaringsmålene som er brukt i skjøtselsplanen er direkte knyttet opp til forvaltningsplanen sine mål for naturkvaliteter i de svært viktige naturtypelokalitetene.

Skjøtselsplan for Asmaløy, kystlynghei
Last ned
File icon PDF
Skjøtselsplan for Akerøya, kystlynghei
Last ned
File icon PDF
Skjøtselsplan for Tisler, kystlynghei
Last ned
File icon PDF
Skjøtselsplan for Nordre og Søndre Søster, kystlynghei
Last ned
File icon PDF