Meny
Lukk

Skjøtselsplan for honningblom

- Foto: Rolf Sørensen

Honningblom er en trua art og har status kritisk trua, CR, på norsk rødliste for arter, og i 2011 fikk den status som Prioritert art (PR). Arten har gjennom det en viss beskyttelse i naturmangfoldloven. Honningblom vokser 3 steder innafor Ytre Hvaler nasjonalpark. Lokalitetene ligger i naturtypene slåttemyr/slåttemark og strandeng. Alle naturtypene er trua naturtyper, der både slåttemyr og slåttemark har status kritisk trua, CR, på norsk rødliste for naturtyper.

I 2017 fikk Kristine Ekelund i Ekelund Consult i oppdrag av Fylkesmannen i Østfold å utforme skjøtselsplan for de tre lokalitetene med honningblom i Ytre Hvaler nasjonalpark. De tre lokalitetene ble befart og skjøtselsområdene avgrensa i juni 2017. Denne skjøtselsplanen gir råd om restaurering og skjøtsel for å ta vare på de tre lokalitetene der honningblom vokser.

Skjøtselsplan for honningblom (Herminium monorchis)
Last ned
File icon PDF