Meny
Lukk

Besøksstrategi

Forside av rapport

Velkommen inn!

Besøksstrategiens mål er å ønske velkommen inn. Den skal legge til rette for opplevelse og bidra til lokal verdiskaping, samtidig som den bidrar til forståelse for vernet og beskytter sårbare elementer. Gjennom strategien ønsker vi å definere og synliggjøre hva nasjonalparkområdet er.

Hva slags unike kvaliteter er det som kjennetegner dette området? Hva er det vi skal ta vare på, formidle, oppleve og videreutvikle i verdiskapingssammenheng? Hva slags utfordringer har vi? Ønsker vi å tilrettelegge for mer besøk og i så fall hvor, for hvem og på hvilken måte? Har vi nok kunnskap til å forvalte verdiene på en god måte?

Utkast til besøksstrategi for Ytre Hvaler nasjonalpark ble godkjent av Ytre Hvaler nasjonalparkstyre 27.01.23, og 03.02.23 sendt til Miljødirektoratet for faglig godkjenning.

Vi venter nå på at besøksstrategien behandles ferdig i Miljødirektoratet. Deretter vil den bli sendt på seks ukers høring, høringsinnspill behandles av nasjonalparkstyret, og til sist endelig godkjenning i Miljødirektoratet.

Utkast til besøksstrategi for Ytre Hvaler nasjonalpark
Last ned
File icon PDF
Brukerundersøkelse for Ytre Hvaler nasjonalpark
Last ned
File icon PDF
Sårbarhetskartlegging i Ytre Hvaler nasjonalpark
Last ned
File icon PDF