Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Formålet med vedtektene er å legge til rette for en helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av de verneområder styret har ansvar for.
Vedtektene skal sørge for at verneområdestyret skal kunne oppfylle formålet med vernet i tråd med nasjonale mål og internasjonale forpliktelser.

Vega verneområdestyre har forvaltningsansvar for Hysvær/Søla landskapsvernområde, Eidemsliene naturreservat, Holandsosen naturreservat, Kjellerhaugvatnet naturreservat, Kjellerhaugvatnet naturreservat, Lånan/Skjærvær naturreservat, Lånan, Flovær, Skjærvær fuglefredningsområde og Muddvær fuglefredningsområde

Styrets vedtekter
File icon PDF