Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg for Vega verneområdestyre ble fra høsten 2020 slått sammen med samarbeidsutvalget for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Utvalget møtes to ganger i året og har som mandat å gi råd til til forvaltningen av verneområdene på Vega og av verdensarvområdet. Utvalget har følgende medlemmer:

Grunneierrepresentant fra Muddvær fuglefredningsområde
Leder i naturvernforbundet i Nordland V
Vegaøyans venner
Grunneierrepresentant fra Eidemsliene naturreservat
Leder i Vega bondelag
Leder i Utvær Lånan
Leder i Vega Kystlag
Leder i Vega beitelag
Leder i Vega fiskerlag
Grunneierrepresentant for Søla
Grunneierrepresentant fra Skjærvær fuglefredningsområde
Leder i Vega bonde og småbrukerlag
Rektor ved Vega skole
Leder i Hysværøyan grunneierlag
Grunneierrepresentant for Flovær fuglefredningsområde
Nordland Ærfugllag
Aktiv Vega
Norsk Ornitologisk Forening
UL Skogholt
Skogsholmen Velforening
Vega Verdensarvsenter v/senterleder