Meny
Lukk

Rådgivende utvalg for Vega verneområdestyre og Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

Rådgivende utvalg for Vega verneområdestyre ble fra høsten 2020 slått sammen med samarbeidsutvalget for Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Utvalget møtes to ganger i året og har som mandat å gi råd til til forvaltningen av verneområdene på Vega og av verdensarvområdet. Utvalget har følgende medlemmer:

Grunneierrepresentant fra Muddvær fuglefredningsområde
Leder i naturvernforbundet i Nordland V
Vegaøyans venner
Grunneierrepresentant fra Eidemsliene naturreservat
Leder i Vega bondelag
Leder i Utvær Lånan
Leder i Vega Kystlag
Leder i Vega beitelag
Leder i Vega fiskerlag
Grunneierrepresentant for Søla
Grunneierrepresentant fra Skjærvær fuglefredningsområde
Leder i Vega bonde og småbrukerlag
Rektor ved Vega skole
Leder i Hysværøyan grunneierlag
Grunneierrepresentant for Flovær fuglefredningsområde
Nordland Ærfugllag
Aktiv Vega
Norsk Ornitologisk Forening
UL Skogholt
Skogsholmen Velforening
Vega Verdensarvsenter v/senterleder