Meny
Lukk

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen omhandlar Stølsheimen landskapsvernområde. Forvaltningsplanen utdjuper og presiserer verneforskrifta. Den gir oversikt over viktige problemstillingar som vedkjem tilhøvet mellom vern og bruk, og skisserer tiltak for å fremje ei balansert forvaltning innanfor dei rammene som verneføremålet set. Det er verneområdestyret som har ansvar for å utarbeide forvaltningsplan. Revidert forvaltningsplanen vart godkjent i 2017.


Last ned forvaltningsplan
File icon PDF