Meny
Lukk

Skjøtselsplan for seterområdene i Sølen LVO

NIBIO har i oppdrag fra Sølen verneområdestyre utarbeidet en skjøtselsplan for seterområdene innenfor Sølen LVO - skjøtselsplan for helhetlig kulturlandskap.

Planen legges ut for høring i perioden 15. februar - 1. april 2023.

Merknader skal sendes på epost til sfinpost@statsforvalteren.no , eventuelt med post til: Sølen verneområdestyre, postboks 978, 2626 Lillehammer.

Spørsmål til skjøtselsplanen rettes til verneområdeforvalter Hilde Nystuen, epost: hilde.nystuen@statsforvalteren.no, tlf. 90123302

Utkast skjøtselsplan kulturlandskap i Sølen landskapsvernområde
Skjøtselsplan
File icon PDF
Høringsbrev
File icon PDF