Meny
Lukk

Verneforskrift

Nyere verneforskrifter er bygget opp slik at det først gis et generelt forbud mot alle inngrep og tiltak som kan skade eller redusere verneverdiene innenfor et område. Deretter kommer generelle unntak fra forbudene, og egne bestemmelser som åpner for at det kan søkes om dispensasjon (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser). Bestemmelser i en forskrift må derfor leses i sammenheng med den øvrige teksten i forskriften.

Verneforskrift for Sølen landskapsvernområde
External link icon
Verneforskrift for Fuggdalen naturreservat
External link icon
Verneforskrift for Steinfjellet naturreservat
External link icon