Meny
Lukk

Kontakt

    Sølen verneområdestyre

Sølen verneområdestyre Epostmottak: sfinpost@statsforvalteren.no Postadresse: Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer

Sølen verneområdestyre

Epostmottak: sfinpost@statsforvalteren.no

Postadresse: Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer


KONTAKTINFORMASJON VERNEOMRÅDEFORVALTER

Hilde Nystuen

verneområdeforvalter
Telefon: 62 55 11 86/90 12 33 02
Epost: fmhehiny@statsforvalteren.no

Besøksadresse: Rendalen kommune, Bergset, 2485 Rendalen.


Fakturaadresse:

Fylkesmannen i Innlandet v/Sølen verneområdestyre

Fakturamottak DFØ

Postboks 4746 Torgarden

7468 Trondheim

Fakturareferanse: 3860hiny

Organisasjonsnummer: 974 761 645


KONTAKTINFORMASJON SNO

Erik Ola Helstad
Statens naturoppsyn
Telefon: 90 99 16 98

Epost: erik.ola.helstad@miljodir.no

www.naturoppsyn.no