Meny
Lukk

Besøksstrategi

En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten vil håndtere besøksforvaltning for verneområdet. Målet med besøksstrategien er å ivareta verneverdiene, øke forståelsen for vernet, gi besøkende gode opplevelser og bidra til lokal verdiskaping.

Besøksstrategien for Sølen landskapsvernområde er under utarbeidelse og vil ferdigstilles i 2021. Mange av rapportene som er utarbeidet under arbeidet med besøksstrategien ligger under fagrapporter.