Meny
Lukk

Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark (2021)

Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark (2021)

Besøksstrategi for Dovre nasjonalpark er utarbeidet av Rondane-Dovre nasjonalparkstyre, og godkjent av Miljødirektoratet i brev datert 22.10.21.

Besoksstrategi for Dovre nasjonalpark Rondane Dovre nasjonalparkstyre endelig godkjent 221021
Sarbarhetsanalyse for ferdselslokaliteter i Dovre nasjonalpark Rondane Dovre nasjonalparkstyre 221021
Miljodirektoratet Endelig godkjenning av besoksstrategi for Dovre 221021