Meny
Lukk

Styrets vedtekter

Vedtekter og stillingsinstruks

Forvaltningsstyret for Rohkunborri nasjonalpark er oppnevnt på bakgrunn av Miljøverndepartementets oppfordring. Styret er politisk valgt og sitter således valgperioden for hhv kommune, fylkes- og sameting.

Styrets vedtekter
Her finner du vedtektene for styret som er revidert i 2020
File icon PDF
Stillingsinnstruks
Stillingsinstruksen for nasjonalparkforvalteren er her
File icon PDF