Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Bakgrunn for rådgivende utvalg

I nasjonalparkstyrets vedtekter står det:

Styret skal styret oppnevne et rådgivende utvalg. Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, reindriften, særlig berørte offentlige organer som for eksempel friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg.

Referat møte i rådgivende utvalg februar 2023
File icon PDF
Referat møte i rådgivende utvalg desember 2019
File icon PDF
Referat møte i rådgivende utvalg desember 2016
File icon PDF