Meny
Lukk

Søknader

Verneområdene har egne bestemmelser for hva som er lov og ikke, definert i egen forskrift for hvert område.

For en del tiltak kan man søke om dispensasjon fra verneforskriftene for å gjennomføre tiltaket.

Enkelte søknader kan behandles av nasjonalparkforvalter på delegert myndighet fra styret. Delegerte saker behandles fortløpende. Andre saker må opp til styrebehandling i styremøter. Nasjonalparkstyret har møter 4-6 ganger i året, og søknaden må være mottatt minst fire uker før møtedato.

I menyen til venstre finner du beskrivelser for noen av formålene som er søknadspliktig. Oversikten er ikke uttømmende, det vil si at om du ikke finner beskrivelse av tiltaket du planlegger å gjennomføre må du sjekke verneforskriftens bestemmelser eller sjekke med nasjonalparkforvalter før gjennomføring.

§

Verneforskriften setter rammen for hva som er lov og ikke lov å gjøre i verneområdet. Noen aktiviteter og tiltak krever tillatelse fra forvaltningsmyndigheten. Alle verneområder har sin egen verneforskrift som har som formål å ta vare på verneverdiene.

Vi anbefaler å lese forskriften før du søker: