Meny
Lukk

Kontakt

    Rohkunborri nasjonalparkstyre

    Besøksadresse: Veksthuset, Altevannsveien 7, 9360 Bardu

    Postadresse: Postboks 137, 9365 Bardu

    E-post: rohkunborri@statsforvalteren.no

Nasjonalparkforvalter har kontorsted i Veksthuset på Setermoen.

Statens naturoppsyn er samlokalisert med nasjonalparkforvalter i Veksthuset på Setermoen. Kontorfellesskapet består av tre kontorer vegg i vegg i andre etasje.


Kontaktinformasjon forvalter:

Ida Steien Bjerka

Telefon: +4791576445

E-post: isbje@statsforvalteren.no


Kontaktinformasjon SNO:

Torbjørn Berglund

Telefon: +4791622022

Seksjon: Seksjon for tilsyn innland

Avdeling: Avdeling naturoppsyn - areal

E-post: torbjorn.berglund@miljodir.no

Emil Halvorsrud

Telefon: +4748236037

Seksjon: Seksjon for rovvilt

Avdeling: Avdeling naturoppsyn – arter

E-post: emil.halvorsrud@miljodir.no