Meny
Lukk

Kommersielt merke

Retningslinjer

Det er lagt til rette for at virksomheter med geografisk tilhørighet til nasjonalparker kan søke om tillatelse til å benytte et spesiallaget merke for denne merkevaren sammen med logo for egen virksomhet i markedsføringen av et produkt, tjeneste eller aktivitet. Det er laget egne merker for formålet (kommersielt merke) og det er nasjonalparkstyret som behandler søknaden og gir tillatelser. Styret skal ha godkjent besøksstrategi før merket kan tas i bruk. Reisa nasjonalpark har fortsatt ikke en godkjent besøksstrategi, men det antas at denne vil være på plass i løpet av kort tid.

Her finner du lenke til retningslinjer

Her finner du søknadsskjemaet

Søknaden sendes til: reisa.nasjonalpark(a)statsforvalteren.no

Styret vil ikke kunne behandle søknaden før besøksstrategien er godkjent. Det kan derfor dra litt ut i tid. Det er allikevel ønskelig at mulige brukere av merket sender søknad slik at styret kan danne seg et bilde av interessen.