Meny
Lukk

Turistane strøymer til innfallsportane i Reinheimen

Brukarundersøkinga i Reinheimen frå sommaren 2022 viser at utanlandske turistar strøymer til innfallsportane til nasjonalparken, og mange besøkjer området for fyrste gong. At det er fleire av dei besøkande som var i området for fyrste gong, er den største endringa i Reinheimen sidan 2011.

Ei anna endring etter drøye 10 år er at besøkjande frå andre land har auka, men her er det store forskjellar mellom dei ulike innfallsportane til nasjonalparken.

Sjølv om undersøkinga i 2022 dokumenterar at det er store endringar i besøkstal og type besøkjande, viser undersøkinga at det er utanfor eller i randsona til nasjonalparken at besøkjet aukar. Kjerneområda lenger inn i Reinheimen nasjonalpark har framleis eit urørt preg med liten grad av tilrettelegging, og få besøkande.

Les meir om undersøkinga i rapporten under, eller på NINA sine nettsider: Ferske turister inntar Reinheimen nasjonalpark (nina.no)