Meny
Lukk
Særpreget natur- og kulturlandskap og geologi

Bildet er fra Pasvikelva i landskapsvernområdet