Meny
Lukk

Styret

Nasjonalparkstyret er forvaltningsmyndigheten for Øvre Dividal nasjonalpark og Øvre Dividal landskapsvernområde. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62.

Medlemmene i verneområdestyret består av lokale og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale og fylkeskommunale representantene er valgt for perioden 2020 - 2023, mens de samiske representantene er valgt for perioden 2018-2021

Dokument som blir sendt inn til eller ut fra verneområdestyret blir arkivert hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Derfor er adressen til nasjonalparkstyret den samme som til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Dette kvalitetssikrer arkivfunksjonen og gjør alle offentlige dokument knyttet til verneområdestyret tilgjengelig gjennom offentlig elektronisk postjournal.