Meny
Lukk

Kontakt

    Nasjonalparkstyret for Øvre Dividal nasjonalpark og Dividalen landskapsvernområde

    Statsforvalteren i Troms og Finnmark

    Postboks 700

    9815 Vadsø

    E-post: fmtrbmb@statsforvalteren.no

Nasjonalparkforvalter

Nasjonalparkforvalteren er styrets administrative ressurs, og dermed også redaktører av denne hjemmesiden.

Nasjonalparkforvalter Bjørn Morten Baardvik har kontor sammen med Statskog på Moen i Målselv.

Henvendelser om forvaltningen av verneområdene kan rettes til Nasjonalparkforvalter.

Bjørn M Baardvik Telefon: +47 95210535 eller e-post: fmtrbmb@statsforvalteren.no

Besøksadresse

Mellombygdveien,

9321 Moen


Fakuraadresse

Faktura sendes som EHF: 967 311 014

Bestillerreferanse 3870bmb må påføres faktura

Statens naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) er tilsynsmyndighet og har ansvar for at verneforskriften overholdes.


Link til statens naturoppsyn
External link icon