Meny
Lukk
Foto: Stine Emilie Nøding Hansen
Formålet med fredningen er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur i ytre Troms med ei øy og tilliggende holmer, skjær og sjøområder med dets plante- og dyreliv. Området har et av Norges viktigste fuglefjell og har stor betydning som hekkeområde