Meny
Lukk

Styret

Verneområdestyret fikk i brev av 12. april 2011 delegert forvaltningsmyndighet for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområdeverneområde.
I tillegg har styret forvaltningsansvar for Flatvær, Måsvær og Breivika naturreservater, samt Ytre Karlsøy marine verneområde.

Styret består av to politisk valgte medlemmer fra Karlsøy kommune, en fra Troms og Finnmark fylkeskommune og en fra Sametinget.
Medlemmene fra kommune og fylkeskommune sitter til nytt kommune- og fylkestingsvalg i 2023, mens representant fra Sametinget sitter til nytt stortings- og sametingsvalg i 2021.