Meny
Lukk

Søknader

Verneområdestyret kan, for enkelte formål, gi dispensasjon fra verneforskriften hvis tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål, og ikke påvirker verneverdiene negativt i særlig grad.

Søknad bør være skriftlig og gi tilstrekkelig informasjon til at nasjonalparkstyre kan fatte vedtak. Gode beskrivelser av tiltak anbefales, i tillegg kart med traseer og plassering av tiltak, samt byggetegninger ved søknad om bygging.

Sjekk også verneforskriften for verneområdet du skal gjøre tiltak i, så du er sikker på at du får med alt du må søke om tillatelse til.