Meny
Lukk
Foto: Oddrun Skjemstad
Formålet med fredningen er å bevare et område med en typisk skjærgårdsnatur i ytre Troms, med en gruppe mindre øyer og holmer med tilgrensende gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.