Meny
Lukk
Foto: Jon Ove Scheie
Formålet med fredningen er å bevare et område med en gruppe mindre holmer og skjær med tilgrensende gruntvannsområder med dets plante- og dyreliv. Området har særlig betydning for sjøfugl.