Meny
Lukk
Foto: Oddrun Skjemstad
Formålet med fredningen er å bevare et særpreget område på ytterkysten med godt utformete kvartærgeologiske forekomster med et stort sanddynefelt og lokalmorener. Området har et rikt og verneverdig planteliv.