Meny
Lukk

Uttak av mink

Verneområdestyret har startet arbeidet med å ta ut mink i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde og de tilgrensende naturreservatene Flatvær, Måsvær og Breivika.

Mink (Neovison vison) er et mårdyr som har sitt naturlige utbredelsesområde i Nord-Amerika. Den ble introdusert til Europa for pelsoppdrett. På grunn av rømninger fra minkfarmer har minken etablert seg i norsk natur. Fordi minken opprinnelig ikke hører til i Norge har den ingen naturlige fiender her. Dette har gjort at minken selv utgjør en stor trussel for den norske faunaen, og er svartelistet i Norge. At en art er svartelistet betyr at den ikke er en naturlig del av den norske faunaen, og at man ønsker den utryddet fra norsk natur.

For forvaltningen av landskapsvernområdet og naturreservatene er det viktig å bevare naturens karakter og dyreliv. Dette inkluderer å fjerne fremmede arter som mink, så kystnaturen, inkludert dens fauna og da spesielt fuglefjellene som er grunnen til vernet, ikke forsvinner.

For å få tatt ut mink og unngå at de kommer tilbake er det nødvendig å tømme de ulike øyene i verneområdet for mink. For å kunne gjøre dette på enklest og best mulig måte håper vi å kunne samarbeide med alle grunneiere i landskapsvernområdet og naturreservatene. Vi ønsker derfor grunneiers tillatelse til jakt og fangst av mink på deres eiendom.

I første omgang vil man konsentrere seg om uttak på Måsvær og Flatvær, men håper på å utvide uttak til hele landskapsvernområdet og nærliggende naturreservater etter hvert.

Har du spørsmål er det bare å ringe eller sende e-post.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i Nordkvaløya-Rebbnesøya landskapsvernområde.

Dersom du er grunneier og ikke har mottatt informasjonsbrev og kontrakt finner du det her.

Miljødirektoratets handlingsplan mot mink finner du her.