Meny
Lukk

Oppstartsmelding Forvaltningsplan

Verneområdestyret har startet arbeidet med felles forvaltningsplan for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde, Ytre Karlsøy marine verneområde, Flatvær, Måsvær, Kvitvær, Sørfugløya og Breivika naturreservater.

Oppstartsmeldingen finner du lengre ned på denne siden.

Åpne møter om forvaltningsplan holdes på

20. november 2023 Hansnes - Rådhuset kl 18.30-20.30.

21. november 2023 Rebbenesøya - Ungdomshuset kl 18.00-20.15.

22. november 2023 Tromsø - Fylkeshuset kl 18.00-20.00.

Frist for innspill til oppstartsmeldingen er 18. februar 2024. Eventuelle innspill kan sendes til nordkvaloya.lvo@statsforvalteren.no eller stine.emilie.noding.hansen@statsforvalteren.no