Meny
Lukk

Ønsker du en minkfelle på egen eiendom?

Den 22. november 2023 hadde Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre åpent møte om oppstart av arbeidet med forvaltningsplan for områdene styret forvalter i Karlsøy kommune.
I løpet av dette møtet ble det uttrykt ønske om opplæring i uttak av mink og bruk av felle, og mulighet for å få en felle eller to til bruk på egen eiendom.

Verneområdestyret har kjøpt inn noen feller som vi stiller til disposisjon til dette. For å kunne drive fellefangst på mink må man ha fylt 16 år, ha jegerprøven og betalt jegeravgiften. Det skal føres tilsyn med fellen minst en gang i uka. Fangstredskaper som er satt ut, må være merket med brukerens navn og adresse og eventuelt telefonnummer. Fellene kan kun settes ut på egen eiendom, eller annen eiendom med grunneiers tillatelse, og skal ikke settes ut i områder hvor det kan oppstå fare for mennesker og husdyr. Det er ikke tillatt å bruke levende lokkedyr. Fangstredskap som ikke er plassert og merket i samsvar med disse bestemmelsene, kan fjernes av grunneier, politiet eller offentlige naturoppsynsmyndigheter.

Verneområdestyret vil skrive en ansvarsfraskrivelse som må underskrives før fellen(e) utleveres. Det vil være du som grunneier som blir stående ansvarlig for uttaket og at det drives forsvarlig.

Ut fra hvor mange som gir tilbakemelding på at de ønsker felle og opplæring vil det enten bli en samlet opplæring med Statens Naturoppsyn, eller så vil Statens Naturoppsyn ta kontakt og komme innom med felle og opplæring en gang de både du som ønsker dette og de er i området.

Dersom du er interessert i å delta i minkuttaket og ønsker å få tildelt en felle fra verneområdestyret kan du send enten e-post til nordkvaloya.lvo@statsforvalteren.no eller ring eller sende melding til 94881097 med beskjed om dette.