Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Rådgjevande utval for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde

Rådgjevande utval er samansett av grunneigarar, brukarar og interesseorganisasjonar. Oppgåva til Rådgjevande utval er å kome med innspel til styret og styret sitt arbeid.

Dette er medlemmene og representantane i rådgjevande utval:

Organisasjonar

Indre Sunnfjord turlagKjell Arne Hjellbrekke
Midtre Nordfjord turlagKatrine Fjellestad Aske
Førdefjella villreinutvalTorger Eimhjellen
Villreinnemnda for Sogn og FjordaneLiv Løken
Sunnfjord utviklingVidar Slettehaug
Visit NordfjordMarita Lindvik
Norges Naturvernforbund Sogn og FjordaneErik Solheim
Nordfjord folkehøgskuleErlend AunevikGrunneigarrepresentantar

Øyvind HegrenesSunnfjord (Angedalen)
Svein Egil SvorstølSunnfjord (Øvre Naustdal)
Inge ErikstadSunnfjord (Jølster)
Anne Marie MjellemGloppen (Hyen)
Jan Ove KornbergGloppen (Sørstranda)
Jostein FuglestrandGloppen (Kandal)


Utvalet skal i følge vedtektene ha møte med verneområdestyret minst ein gong i året. Utvalet kan ha hyppigare møter når det er behov for det eller når saksmengde tilseier at det er fornuftig.

Utvalet har ikkje noko formelt mandat eller vedtaksmynde, men skal kome med råd og innspel til forvaltningsstyresmakta.

Verneområdeforvaltaren fungerer som sekretær for utvalet.

Referat frå alle møta som har vore i rådgjevande utval finn du her.