Meny
Lukk

Motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i verna natur

Motorisert ferdsle i verna natur må som oftast søkast om. I Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde er både bruk av snøskuter , helikopter og båt med motor søknadspliktig. Om man får løyve eller ikkje vert ei vurdering i kvart enkelt tilfelle, det kjem mellom anna an på føremålet med motorferdsla.

OBS: Merk at bruk av drone i verneområdet og er søknadspliktig.

Den enklaste og mest effektive måten å søkje om løyve til motorferdsel på, er å bruke det elektroniske søknadsskjemaet vårt. Du finn lenke til det nedanfor her.

Elektronisk søknad om motorferdsel
Søknadsskjema
External link icon