Meny
Lukk

Rådgivende utvalg

Rådgivende utvalg består av representanter for de ulike interessene i verneområdene så som grunneiere, bruksberettigete, reindriften, turistforeningene, forum for natur og friluftsliv og fjellstyrene.

Nasjonalparkstyret har minst ett årlig dialogmøte med rådgivende utvalg.

Tabellen viser oversikt over de ulike interessegruppene i rådgivende utvalg:

Interessegruppe
Private grunneiere i Selbu
Private grunneiere i Stjørdal
Aune sameie
Statskog SF
De bruksberettigete i statsallmenningen
Fjellstyrene
Saanti sijte / Essand reinbeitedistrikt
Turistforeningene
Forum for natur og friluftsliv
De bruksberettigete i Meråker
Øyfjellet grunneierlag i Tydal