Meny
Lukk

Møtekalender 2023

Møtekalender for 2023. Saksframlegg og møteprotokoll finner du under møtedokumenter.

2023NasjonalparkstyretArbeidsutvalgRådgivende utvalgAdministrativt

kontaktutvalg

Januar06.0105.01
Februar


15.02. Styremøte (Stjørdal)

09.02 (Teams)

Mars23.03. Dialogmøte (Selbu)

23.03 (Selbu)


23.03. Dialogmøte(Selbu)

23.03. Dialogmøte(Selbu)
AprilEtter behov
MaiEtter behov
Juni08.06. Styremøte (Meråker)Etter behov
JuliEtter behov
August23.-24.08 To-dagers styremøte med befaring

Etter behov

SeptemberEtter behov
OktoberEtter behov
NovemberEtter behov
Desember05.12. Styremøte (Tydal)Etter behov


Møtevarsel sendes minst 2 uker før møte. Sakspapirene blir sendt ut minst 1 uke før møtedato. Det er derfor nødvendig å sende inn søknader i god tid før møtedatoen. Saker som må på høring til flere instanser før behandling (for eksempel byggetiltak), må være inne senest 6 uker før møtedato.

Kurante saker om motorferdsel og annen ferdsel, er delegert til nasjonalparkforvalteren og behandles fortløpende. En må påregne noe behandlingstid også på disse sakene.