Meny
Lukk

Møtekalender 2024

Møtekalender for 2023. Saksframlegg og møteprotokoll finner du under møtedokumenter.

2024NasjonalparkstyretArbeidsutvalgRådgivende utvalgAdministrativt

kontaktutvalg

Januar08.01 (Teams)05.01
Februar


14.02. Styremøte (Stjørdal)

14.02. (Selbu)

Mars05.-06.03. Kompetansedager Røros
21.03. Dialogmøte (Selbu)

(05.03) (Røros)

(21.03) (Selbu)


21.03. Dialogmøte(Selbu)

21.03. Dialogmøte(Selbu)
AprilEtter behov
MaiEtter behov
Juni13.06. Styremøte (Meråker)Etter behov
JuliEtter behov
August22.-23.08. To-dagers styremøte med befaring

Etter behov

SeptemberEtter behov
Oktober

Etter behov

November

22.11. Styremøte (Tydal)

Etter behov
Desember

Etter behov


Møtevarsel sendes minst 2 uker før møte. Sakspapirene blir sendt ut minst 1 uke før møtedato. Det er derfor nødvendig å sende inn søknader i god tid før møtedatoen. Saker som må på høring til flere instanser før behandling (for eksempel byggetiltak), må være inne senest 6 uker før møtedato.

Kurante saker om motorferdsel og annen ferdsel, er delegert til nasjonalparkforvalteren og behandles fortløpende. En må påregne noe behandlingstid også på disse sakene.