Meny
Lukk

Rådgjevande utval

Rådgivende utval er eit rådgjevande organ for verneområdestyret. Utvalet skal sikre eit godt samarbeid mellom verneområdestyret og dei mange ulike brukarinteressene i verneområda. Utvalet skal bidra med lokal kunnskap og kome med innspel til forvaltning, bruk og utvikling av verneområda. Utvalet handsamar ikkje einskildsaker, men skal kunne gje råd om overordna strategiar. Vanlegvis har rådgjevande utval dialogmøte med verneområdestyret ein gong i året. Verneområdeforvaltar er sekretær for utvalet, og SNO deltek på møte.

Fylgjande interessegrupper og organisasjonar er medlemmar i rådgjevande utval for Nærøyfjorden:

Aurland fjellstyre
Lærdal fjellstyre
Voss utferdslag
Sogn og Fjordane turlag
Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og Hordaland
Villreinnemnda for Nordfjella, Fjellheimen og Raudafjell
Statsforvaltaren i Vestland
Nærøyfjorden Verdsarvpark
Sekretær for verdsarvrådet for Vestnorsk fjordlandskap
Bakka grendalag
Fresvik grendalag
Nærøy vel
Dyrdal grendalag
Gardane på Styvi
Undredal grendalag
Jordalen grunneigarlag
Frønningen grendalag
Destinasjon Voss
Visit Sognefjord