Meny
Lukk

Administrativt kontaktutval

Administrativt kontaktutval skal sikre at forvaltninga av verneområda blir godt integrert i den kommunale forvaltninga. Administrativt kontaktutval består av representantar frå administrativt nivå i dei ulike kommunane og fylkeskommunen.

Administrativt kontaktutval for Nærøyfjorden verneområdestyre består av representantar frå:

Aurland kommune
Lærdal kommune
Vik kommune
Voss herad
Vestland fylkeskommune